skip to Main Content

I rådsmøtet 15. november var det mellom anna informasjon knytt til tri pågåande regionale prosjekt:

  • Interkommunalt samarbeid
  • ByR i Vest-Telemark
  • Etablerertenesta

Presentasjonen var framlagt av Ketil Kiland, rådmann i Fyresdal og Ole Dalen frå sekretariatet.

Du kan laste ned presentasjonen her.

Back To Top