skip to Main Content
  • IKT

Digitalisering berører i dag alle tjenesteområder i en kommune, og tjenesteproduksjonen foregår i økende grad digitalt. Hvilke digitale muligheter og utfordringer oppstår ved en kommunesammenslåing?

På KS.no finn du artikkel om temaet digitale konsekvenser av kommunesammenslåeing

Under er lenke til sjekkliste og sluttrapport frå KS-prosjektet. Dei oppsummerer med fylgjande hovedfunn:

Hovedfunn
• Kommunene bør ha en god prosess for digital sammenslåing, styrt som et prosjekt, for å oppnå sikker drift og utnytte mulighetene sammenslåingen åpner for. Rapporten beskriver en anbefalt prosess.
• Digital sammenslåing er en vesentlig kostnadspost ved en kommunesammenslåing. Erfaringer fra utlandet og private virksomheter viser at kostnadene ved digital sammenslåing ofte undervurderes. Dette gjelder særlig datakonvertering.
• I prosessen for digital sammenslåing er det viktig å fokusere på oppgaver som er kritiske for forsvarlig tjenesteproduksjon i den nye kommunen.

Relevant for Vest-Telemark

Dette temaet er relevant når vi samarbeider vidare innan IKT i Vest-Telemark i tida framover.

Dokumenta kan du finne på KS sine sider, eller laste dei ned her:

 

Back To Top