skip to Main Content
Møte I Arbeidsgruppe 5

Distriktsenteret har ansvaret for å samle deltakerane i Byregionprogrammet til nasjonale nettverkssamlingar. På samlinga 4. – 5. oktober deltok alle i styringsgruppa i ByR Vest-Telemark.

Det var sett av tid til arbeidsmøte for ByR Vest-Telemark i eige møterom 4. oktober, og oppsummering frå møte finn du her.

 

Back To Top