skip to Main Content
  • IKT

16. september var det møte om temaet velferdsteknologi på Straand Hotell. Invitasjon og deltakarliste finn du her.

På møtet var det invitert representantar frå to  satsingar som er knytt til Telemark: Skien og Kongsbergregionen.

Faginnlegg

Brannskjef Guttom Libe og fagsjef May Omland informerte om arbeidet i Skien kommune.

Dagleg leiar i Kongsbergregionen Håvard Fossbakken og progamleiar Kjersti Linneberg la fram satsinga i Kongsbergregionen.

Dokument

Presentasjon frå Skien

Presentasjon frå Kongsbergregionen

Invitasjon og deltakarliste

Vidare framdrift

Etter møtet var det ein åpen invitasjon frå Skien og Kongsbergregionen om å samarbeide vidare, og det var også meldt om eit pågåande anbod for å inngå rammeavtale for kjøp av teknologi som Skien kommune har på trappene i desse dagar.

Konklusjon frå møtet er at temaet om velferdsteknologi i Vest-Telemark takast opp i kommunane, og ein diskuterer saka vidare i rådsmannsutvalet.

 

Back To Top