skip to Main Content
Velferdsteknologi Handler Om Mennesker
  • IKT
Velferdsteknologi
Invitasjon – møte om velferdsteknologi

Rådmennene i Vest-Telemark sett fokus på velferdsteknologi, og inviterer Kongsbergregionen og Skien kommune for å lære meir om feltet.

Felles samling er sett til 16. september på Straand hotell, der både IT-sjef, helsesjef, samhandlingskoordinator og rådmennene frå alle kommunane møtast.

“Velferdsteknologi handler ikke om teknologi, men om mennesker” – Nis Peter Nissen,direktør  Alzheimerforeningen, Danmark

Ilustrasjonsfoto frå unsplash.com
Ilustrasjonsfoto: frå unsplash.com

Last ned invitasjonen her: INVITASJON – Velferdsteknologi i Vest-Telemark 16. september 2016

Erfaring frå dei gode naboane våre:

Vi inviterer Kongsbergregionen og Skien kommune for å dele sine erfaringar på området.

Kongsbergregionen

“Velferdsteknologi handler ikke om teknologi, men om mennesker”

– Nis Peter Nissen,direktør  Alzheimerforeningen, Danmark

Kommunene i Kongsbergregionen samarbeider om innføring av velferdsteknologi.

Erfaringer fra felles forstudie og forprosjekt har sammen med nasjonale føringer bidratt til å forme et treårig regionalt program for velferdsteknologi 2015-2018.

Regionalt program for velferdsteknologi skal gjennom de fire parallelle løpene; Tjenesteinnovasjon, Kompetanse, Infrastruktur, Piloter og nye løsninger bidra til at velferdsteknologi blir en del av tjenestene innen den nasjonale målsettingen 2020.

For meir informasjon om satsinga, sjå lenka her: http://www.kongsbergregionen.no/prosjekter/velferdsteknologi/regionalt-program-2015-2018

 

Skien kommune

Assisterande rådmann i Skien kommune Jan Petter Johansen har tidlegar jobba i Vinje kommune, og har tette band til regionen vår. Han kjem saman med brannsjef Guttorm Liebe for å dele deira erfaring med satsinga på velferdsteknologi.

 

Back To Top