skip to Main Content
Arbeidsgruppe 5 - Veps I Ein Kopp

Etter ein god sommerferie, kom arbeidsgruppa for arbeidspakke 5 saman i møte 18. august, same dag som det var halde møte i programkomiteen for Vest-Telemarkkonferansen.

 1. Agenda for møtet var slik:
 2. Referat 20.05.2016
 3. Status frå NKVT
 4. Eventuelt:
  -Program for engerigforum
  -Om Vest-Telemarkkonferansen
  -Deltaking på Arendalsuka 2017
  -Årshjul i Telemark knytt til viktige konferansar
  -Faktura på møtegodtgjersle
 5. Neste møte

Referatet frå møtet er Referat_18.08.2016.

Back To Top