skip to Main Content

For å komme godt i gong med arbeidet med ByR i Vest-Telemark valgte styringsgruppa å tinge 3 rapportar før jul 2015. Styringsgruppa fekk 1. februar desse tilsendt frå aktørane, og  når desse er gjennomgått vil dei leggast ut på bloggen.

Desse rapportene foreligg:

Rapport arbeidspakke 1
Rapport levert av VTNH
dagens miljø og aktørar
Delrapport til arbeidspakke 2
Rapport frå VTNU Arbeidspakke 2 – Nåsituasjonen og definisjon
Rapport
Rapport frå VTNF Kartlegging av næringsmiljøet i Vest-Telemark

Delrapport

VTNU har også ein spennande delrapport nytt til Etablerertenesta som også kan stå for seg sjølv som del av rapporten. SWOT-analysa  ligg for seg sjølv, men heng altså saman med resten av rapporten knytt til «arbeidspakke 2» i prosjektet.

Etablererkontoret
Delrapport frå VTNU knytt til Etablererkontoret

 

 

Back To Top