skip to Main Content

I ATP for Telemark er dagens struktur skildra slik:

ATP-plan_Telemark__Side_01
Regional plan for samordna areal- og transport for Telemark 2015-2025

Regionen Vest-Telemark har spreidd busetnad og store avstandar. Sentera har ulike fortrinn og oppgåver. Samla gir dei eit godt tilbod til fastbuande, hyttefolk og besøkande. Regionen har ein fleirkjernestruktur, vedtatt i senterstrukturplan for Telemark 2004. Det vil seie ein senterstruktur der ein spreier funksjonar, sysselsetting og ulike fagmiljø på ulike sentra for å kunne oppretthalde tenestefunksjonar og aktivitet i ulike område, og styrke lokale fortrinn til eit regionalt godt tilbod samla sett.

Regional plan for samordna areal- og transport for Telemark 2015-2025 finn du her: http://www.telemark.no/Media/Files/Arealbruk-og-transport/ATP-Telemark/ATP-Telemark-2015-25-Universell

 

Back To Top