skip to Main Content

Når vi nå skal jobbe med eit felles prosjekt i tre år, er det på sin plass at vi har ein felles visuell utsjånad. Vi har fått TIBE til å lage nokon skisser til logo som vi nytter i prosjektet.

ByR_Konsept_Flatdal_prøvebustad

Her er forklaringa til logoforslaget: ByR_logoforslag_pres_jr_2

Back To Top