skip to Main Content

Vest-Telemark ble med i ByR-programmet høsten 2015. Denne siden deler informasjon om det pågående prosjektet.

KMD (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) sier dette om ByR:

Byregionprogrammet – skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke disse områdenes regionale vekstkraft.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet – KMD – ønsker å legge til rette for positiv utvikling i byregioner.

Byregionprogrammet skal øke kunnskapen om samspill mellom by og omland og regionenes næringsmessige potensiale.

Det er et mål at den økte kunnskapen skal bidra til strategier og tiltak som styrker regionen som helhet.

 

Back To Top