skip to Main Content

Telemarksforsking har akkurat sendt oss det fyrste rapportutkastet.
Utkastet er formidla til ordførarane, rådmennene, representantane for hovudverneomboda og dei hovudtillitsvalde samt forhandlingsutvala i kommunane.

Her finn du rapporten:
http://kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Utkast%20Rapport_kapittel%20om%20folketal-næringsutvikling-øknomi_Telemarksforsking_BAB.pdf-903197442.pdf

Rapporten ligg også på nettsida:
http://kommunestrukturivesttelemark.no/

Dette er Bent Aslak Brandtzæg frå Telemarksforsking – mannen som utarbeider rapporten.

Back To Top