skip to Main Content

Her deltek forhandlingsutvala frå kommunane, medlemmene av styringsgruppa for prosjektet, representantar frå Telemarksforsking samt administrasjonen i Vest-Telemarkrådet. Møtet er opent.

Innleiingsvis er alle samla i felles forum, der Bengt Aslak Brandtzæg frå Telemarksforsking vil orientere nærare om prosessen og opplegget/gjennomføringa av forhandlingsmøtet.
Dette er det fyrste av 2 møte, og neste forhandlingsmøte vil finne stad 17. august.

Back To Top