skip to Main Content

Ei viktig oppgåve i samband med prosessen rundt kommunereformen er å informere/involvere innbyggarane.
Eitt av tiltaka vi set i verk er å utforme ei informasjonsbrosjyre som skal distribuerast til alle husstandane i regionen.
Brosjyra vil etter planen bli distribuert i slutten av juni.
I dag hadde vi derfor møte med Anne Spånem, Kjersti Kåsa og Kristoffer Roholdt som alle har ei rolle i arbeidet med brosjyra.

Back To Top