skip to Main Content

Tokke.
Tokke kommune melder i dag at formannskapet hart valt forhandlingsutval og arbeidsgruppe i samband med kommunereformarbeidet.

Forhandlingsutval:
Ordførar Hilde Alice Vågslid AP
Varaordførar Kjell Magne Grave AP
Leiar av opposisjonen Thor Arne Heggtveit SP
Vara: formannskapsmedlem Birgit Johanne Kovajord Olsnes SP

Arbeidsgruppe:
Ordførar Hilde Alice Vågslid AP
Varaordførar Kjell Magne Grave AP
Leiar av opposisjonen Thor Arne Heggtveit SP
Formannskapsmedlem Mette Lillegård AP
Formannskapsmedlem Birgit Johanne Kovajord Olsnes SP
Formannskapsmedlem Einar Hovden AP
Gruppeleiar KRF Ellen Ofte Jacobsen
HVO: Gunn Siri Haugan Vindal
HTV: Anne Vadder Midtbø

Vara: Formannskapsmedlem Jarle Solbu AP

Vinje.
Vinje kommune kallar inn til møte i sitt arbeidsutval 21. mai. Desse er med:
Børre Rønningen, Børge Skårdal, Jon Rikard Kleven, Audun Trovatn, Arne Vinje, Bjørn Arne  Lindskog, Ole Dalen, Aud Lillian Hustveit og Svein Ekre.

Back To Top