skip to Main Content

I dag var vi på møte med Fylkesmannen og la fram forlag til prosjektplan, framdriftsplan og informasjonsplan.

Frå Fylkesmannen møtte Per Dehli, Anne Spånem og Stein Elseth.

Tidlegare har Fylkesmannen uttrykt bekymring for framdrifta i vår region, og det var flott å merke seg at planane skaper trygghet for at vi er i rute. Tidsplanen er stram, men vi skal greie å halde den.

Det var også hyggeleg å høyre at bloggen skapte begeistring, og vi håper Stein Elseth held løftet sitt om å følge nøye med i blogginga framover.

Planane vil vi legge ut på nettsida vår når den vert oppretta etter møtet i styringsgruppa på måndag 11. mai.

Back To Top