skip to Main Content

 

Skissa viser framdrifta i prosjektet med fylgjande milepælar:

M1: Oppstart prosjektarbeidet
M2: Styringsgruppemøte
M3: Mediestrategi, innbyggar-involvering og informasjonsarbeid
M4: Utgreiingsarbeid
M5: Vegval for samanslåing eller vidareutvikling av samarbeidet
M6: Intensjonsavtaler
M7: Innbyggarhøyring/folkerøysting
M8: Kommunale vedtak

Back To Top