skip to Main Content

Vest-Telemarktinget (som er regionrådets høgste organ, og består av ordførar, varaordførar, opposisjonsleiar og rådmann i kvar av dei 6 kommunane) hadde møte i dag 28. april i Fyresdal Næringshage.
Tinget fekk på møtet ei nærare oppdatering frå arbeidet med kommunereformen.
Vi må også fortelle at næringshagen vart opna i august i fjor og og at ein alt no planlegg neste byggetrinn. I tillegg til god jobbing frå næringshagen og kommunens side, er kanskje beliggenheten medverkande til at næringshagen alt er fylt opp ? Elles finst det ein nyoppført næringshage også i Kviteseid, og fleire er på gang !

Vi vil halde dykk oppdatert på denne bloggen etterkvart som arbeidet med forprosjektet skrir fram, så fylg med !
Bildet: Det er høveleg å seie at eg har lånt bilde frå nettsida til Fyresdal Næringshage: www.fyresdalfn.no

Back To Top