skip to Main Content

No er vi i gang !
I møte 24. april vedtok Vest-Telemarkrådet å starte opp forprosjektet som gjeld framtidig kommunestruktur i Vest-Telemark.
Prosjektet skal greie ut fylgjande alternativ:
– Mogleg samanslåing av Seljord, Kviteseid og Nissedal
– Mogleg samanslåing av Fyresdal og Tokke
– Vidareføring av dagens struktur og eit meir forpliktande samarbeid
Prosjektleiinga planlegg no ei rekkje møte som skal finne stad i kommunane dei neste månadene – og vi ser at dette kjem til å bli ein svært aktiv periode.
Målsettinga er å gjera eit godt stykke arbeid som svarer på oppdraget frå sentralt hald og som skal danne grunnlaget for kommunanes beslutning hausten 2016.
 

 

 

 

Informasjon og involvering vil stå høgt på dagsorden !
Helsing
-Kjell Gunnar

Back To Top