skip to Main Content

Samarbeidsorganet i Vest-Telemark

Vest-Telemarkrådet er eit regionalt samarbeidsorgan for kommunane Fyresdal, Kviteseid,  Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. I regionrådet møter ordførarane og rådmennene i dei 6 kommunane. Gjennom samarbeid ynskjer me å finne dei beste løysingane på felles utfordringar for kommunane.
Back To Top