Registrering – deltaking på digitaliseringskonferansen 19. september 2017

 

Arena  Samferdsel  Vinje

Arena samferdsel Vinje

Onsdag 30. august var regionrådsleiar tilstades under temadag for kommunestyret i Vinje. Under temaet  "Arena samferdsel Vinje" , var kommunestyret invitert til å kome med innspel til  prioritering innafor riksvegane, fylkesvegane dei kommunale vegane, samt innafor gang/sykkelveg. Etter innleiande orienteringar frå…

Les meir