Prosjektleiar velferdsteknologi

Kommunane i Vest-Telemark har gått saman i eit prosjekt for å gjere velferdsteknologi til ein naturleg del av tenestetilbodet i regionen. Vi søkjer ein prosjektleiar til ei 2-årig stilling, med tilsetjing i Vest-Telemarkrådet. Arbeidsoppgåver Prosjektleiar for implementering av velferdsteknologi for … Hald fram med å lese Prosjektleiar velferdsteknologi