Kommunestruktur I Vest-Telemark

Forprosjektet «Kommunestruktur i Vest-Telemark» er basert på stortingets vedtak om å starte «kommunereform i Noreg» junli 2014. Prosjektet er knytt til Vest-Telemarkkommunane; Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje.   

Fakta om prosjektet

Prosjektperiode: april 2015 – mai 2016

Organisering: 

PE: Kommunane i Vest-Telemark

PA: Øysten Tveit, Rådmann i Kviteseid kommune

PL: Kjell Gunnar Heggenes, adm. VTR

Styringsgruppe: Ordførarane, rådmennene, ein hovudtillitsvald og eitt hovudverneombod (14 totalt).

Mandat for prosjektet

Mandat for forprosjketet var fastsett i ekstra rådsmøte 17. mars 2015 der det vart gjort slikt einstemmig vedtak:

«Vest-Telemarkrådet startar opp forprosjektet og ber prosjektleiar setje i gang arbeidet frå vedtaks dato. Fyrste møte i styringsgruppa for prosjektet vert fastsett til 11. mai kl. 9.00 i næringshagen i Kviteseid. 

Retningar som er klare for vidare arbeid i forprosjektet er:

 • Vidareføring av dagens kommunestruktur med meir forpliktande samarbeid.
 • Mogleg samanslåing av Seljord, Nissedal og Kviteseid. Her er det føresett at Kviteseid kommunestyre fattar vedtak i komande møte 7. mai.
 • Mogleg samanslåing av Fyresdal og Tokke.

Andre aktuelle alternativ nemnt i politiske vedtak, er samanslåing av Tokke og Vinje og samanslåing av Fyresdal, Tokke og Vinje. Desse 2 alternativa er gjenstand for nærare samtaler mellom dei aktuelle kommunane.»

Eiga heimeside for prosjektet

Du finn utfyllande informasjon frå prosjektet på nettsidene her: http://kommunestrukturivesttelemark.no

Sluttrapport og konklusjon

Sluttrapport for prosjektet kan du laste ned på denne sida.

Konklusjon

På bakgrunn av dei politiske vedtaka i kommunane er det ikkje er grunnlag for å gjennomføre samanslåing av kommunar i Vest-Telemark.

 

Blogginnlegg knytt til prosjektet

Møte Med HVO Og HTV – Interkommunalt Samarbeid

Møte med HVO og HTV – Interkommunalt samarbeid

Møtet 27. april i Fyresdal var skipa for å samordne HTV (Hovudtillitsvald) og HVO (Hovudverneombod) i kommunane, og gje innspel…

Møte I Styringsgruppa For Prosjektet Interkommunalt Samarbeid I VT –  2. Mai

Møte i styringsgruppa for prosjektet Interkommunalt samarbeid i VT – 2. mai

Det er kalla inn til møte i styringsgruppa for interkommunalt samarbeid i Åmot 2. mai 2017. Møtet er kopla opp til…

Rapportane Frå Arbeidsgruppene Er Klare

Rapportane frå arbeidsgruppene er klare

Arbeidet med å utgreie moglege nye interkommunale samarbeid i Vest-Telemark fylgjer opphaveleg plan med enkelte justeringar på framdrifta. Rapportane frå…

Møte Med Referansegruppa – 24. Mars

Møte med referansegruppa – 24. mars

Som eit ledd i prosjektet der kommunane i Vest-Telemark ser på kva område dei kan få til meir forpliktande interkommunalt…