Kommunestruktur I Vest-Telemark

Forprosjektet «Kommunestruktur i Vest-Telemark» er basert på stortingets vedtak om å starte «kommunereform i Noreg» junli 2014. Prosjektet er knytt til Vest-Telemarkkommunane; Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje.   

Fakta om prosjektet

Prosjektperiode: april 2015 – mai 2016

Organisering: 

PE: Kommunane i Vest-Telemark

PA: Øysten Tveit, Rådmann i Kviteseid kommune

PL: Kjell Gunnar Heggenes, adm. VTR

Styringsgruppe: Ordførarane, rådmennene, ein hovudtillitsvald og eitt hovudverneombod (14 totalt).

Mandat for prosjektet

Mandat for forprosjketet var fastsett i ekstra rådsmøte 17. mars 2015 der det vart gjort slikt einstemmig vedtak:

«Vest-Telemarkrådet startar opp forprosjektet og ber prosjektleiar setje i gang arbeidet frå vedtaks dato. Fyrste møte i styringsgruppa for prosjektet vert fastsett til 11. mai kl. 9.00 i næringshagen i Kviteseid. 

Retningar som er klare for vidare arbeid i forprosjektet er:

 • Vidareføring av dagens kommunestruktur med meir forpliktande samarbeid.
 • Mogleg samanslåing av Seljord, Nissedal og Kviteseid. Her er det føresett at Kviteseid kommunestyre fattar vedtak i komande møte 7. mai.
 • Mogleg samanslåing av Fyresdal og Tokke.

Andre aktuelle alternativ nemnt i politiske vedtak, er samanslåing av Tokke og Vinje og samanslåing av Fyresdal, Tokke og Vinje. Desse 2 alternativa er gjenstand for nærare samtaler mellom dei aktuelle kommunane.»

Eiga heimeside for prosjektet

Du finn utfyllande informasjon frå prosjektet på nettsidene her: http://kommunestrukturivesttelemark.no

Sluttrapport og konklusjon

Sluttrapport for prosjektet kan du laste ned på denne sida.

Konklusjon

På bakgrunn av dei politiske vedtaka i kommunane er det ikkje er grunnlag for å gjennomføre samanslåing av kommunar i Vest-Telemark.

 

Blogginnlegg knytt til prosjektet

Reiselivsorganiseringa I Telemark – Brev Til Rådmennene 6. Februar

Reiselivsorganiseringa i Telemark – brev til rådmennene 6. februar

Informasjon om reiselivsorganiseringa finn du i andre innlegg på vt-radet her: http://www.vt-radet.no/2017/03/01/siste-mote-referansegruppa-reiselivsorganisering/ http://www.vt-radet.no/2017/02/16/reiselivsorganiseringa-avklaring-om-anbodsprosess/ http://www.vt-radet.no/2017/01/25/reiselivsorganiseringa-i-telemark/ Brev til rådmennene 6. februar 2017  …

Møte I Referansegruppa – Interkommunalt Samarbeid I VT

Møte i referansegruppa – interkommunalt samarbeid i VT

Det er kalla inn til møte med representantane for hovudtillitsvalde (HTV) og hovudverneombod (HVO) i prosjektet "Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark".…

Takk For Innspel I Prosessen!

Takk for innspel i prosessen!

Takk for at dere stilte opp på møte om kommunenes arbeid innenfor næringsutvikling og reiseliv i kommunen og i regionen.…

Styringsgruppa I ByR Er Stolte Over Gjennomføringa Av Vest-Telemarkkonferansen

Styringsgruppa i ByR er stolte over gjennomføringa av Vest-Telemarkkonferansen

Det har vore stor aktivitet i Vest-Telemark den siste tida. Ei av arbeidsområda vi har jobba med - er å…