skip to Main Content

”Vest-Telemark skal vera ein levande region der opparbeidd identitat og kultur vert vidareført saman med innovasjon og nyskaping”, står det i vår visjon. I mange tilfelle tyder det at ein må sette i gong felles tiltak som ofte organiserast som prosjekt.

Ofte er prosjektarbeidet direkte organisert gjennom Vest-Telemarkrådet, som også står for prosjektrekneskap og rapportering. Andre gonger vert prosjekta gjennomført av andre aktørar, der den politiske og administrative forankringa vert knytt til Vest-Telemarkrådet som felles arena på tvers av kommuneorganisasjonane.

Hender og gule lappar. Idemyldring.
Vinterfjell. Foto: Gunhild Momrak
Back To Top