Hender og gule lappar. Idemyldring.
Vinterfjell. Foto: Gunhild Momrak

”Vest-Telemark skal vera ein levande region der opparbeidd identitat og kultur vert vidareført saman med innovasjon og nyskaping”, står det i vår visjon. I mange tilfelle tyder det at ein må sette i gong felles tiltak som ofte organiserast som prosjekt.

Ofte er prosjektarbeidet direkte organisert gjennom Vest-Telemarkrådet, som også står for prosjektrekneskap og rapportering. Andre gonger vert prosjekta gjennomført av andre aktørar, der den politiske og administrative forankringa vert knytt til Vest-Telemarkrådet som felles arena på tvers av kommuneorganisasjonane.

Kommunestruktur I Vest-Telemark

Kommunestruktur i Vest-Telemark

Forprosjektet "Kommunestruktur i Vest-Telemark" er basert på stortingets vedtak om å starte "kommunereform i Noreg" junli 2014.…

Klyngesamarbeid For Ungdom Og Entreprenørskap I Fjellområdene

Klyngesamarbeid for ungdom og entreprenørskap i fjellområdene

Klyngesamarbeid for ungdom og entreprenørskap i fjellområdene (2016-2017): Prosjektet jobber med å etablere langsiktig samarbeid…

Etablererkontoret I Telemark

Etablererkontoret i Telemark

Etablererkontoret i Telemark (2015-2016): Prosjektet er knytt styring og finansiering av rettleiingstenesta for oppstart av…

Interkommunalt Samarbeid I Vest-Telemark

Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark

Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark (2016-2017) er knytt til vegen vidare etter at kommunane har gjennomført…

Byregionprogrammet I Vest-Telemark

Byregionprogrammet i Vest-Telemark

Byregionprogrammet i Vest-Telemark (2015-2017) er knytt til til Kommunal- og moderniseringsdepartementet si satsing, og arbeidet…