Videokonferanse – slik kommer du inn

Her er adressene til vårt virtuelle møterom.

Video vest-telemark@meetcon.no
Skype vest-telemark@meetcon.no
Browser Vest-telemark
Phone +47 57 00 07 98 ID; 09865#

 

 • Videoadresse og skype adressen er den samme og dette er adressen man kan ringe fra tradisjonelle videokonferanserom og fra Skype 4 business.
 • Browser er en link man åpner i nettleseren som gjør det mulig å kjøre videokonferansen direkte i nettleser uten noen form for installasjoner. Fungere best på Firefox og Chrome og Opera.
 • Telefonnummeret kan man ringe inn til og deretter taste inn pin koden for å delta i konferansen.

 

Løsningen er levert av Meetcon

Kontaktperson ved tekniske spørsmål

Stig Rune Eek Moen, srm@meetcon.no

Tel:  Direct –      +47 94 26 23 17

Support –   +47 67 49 24 50

www.meetcon.no

 

Pressekonferanse 2. mai

Invitasjon til pressekonferanse.  Vest-Telemarktinget ber om framskunding av byggestart for tunnelen Røldal – Seljestad på E134.   Stad:    Tokke kommunehus, Dalen Dato:    Tysdag 2. mai 2017 Kl.slett: 11.00   I brev av 25. april ber Vest-Telemarktinget transport- og kommunikasjonskomiteen på…

Les meir
Webforum I April

Webforum i april

Oppsummering etter webstrategi På sakslista var oppsummeringa av webstrategi for Vest-Telemarkkommunane. Det var workshop på Hovden 23. - 24. mars, og oppsummeringa kan lastast ned her.   Referat Referat frå møtet i webforum 28. april kan de laste ned her.  

Les meir
Uttale Frå Vest-Telemarkrådet Om  E134 – Prioritert Hovedvegsamband Mellom Austlandet Og Vestlandet

Uttale frå Vest-Telemarkrådet om E134 – Prioritert hovedvegsamband mellom austlandet og vestlandet

Vest-Telemarktinget uttala seg i møtet 25. april til stortingets transport- og kommnikasjonskommite: Vest-Telemarktinget ber transport- og kommunikasjonskomiteen medvirke til byggestart for Røldal – Seljestad i fyrste periode av NTP, gjennom statleg løyving og/eller ein meir offensiv og fleksibel bruk av bompengedelen…

Les meir
IN Dagen 2017

IN dagen 2017

For 3. gang inviterer Innovasjon Norge i Telemark virkemiddelapparatet og våre samarbeidspartnere til IN-Dag! Hensikten med dagen er å løfte kompetansenivå i forhold til Innovasjon Norge sine tjenester og finansieringsordninger, samt planlegge samarbeidet med regionenefremover, slik at vi kan gjøre…

Les meir