skip to Main Content

På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

Rådsmøte 22. August På Morgedal Hotell

Rådsmøte 22. august på Morgedal Hotell

Det er tid for haustens fyrste rådsmøte 22. august. Møtet haldast på "nye" Morgedal Hotell, med møtestart kl 09:30. På møtet 22. august skal Vest-Telemarkrådet mellom anna handsame sak om organisering av næringsarbeidet i regionen. Styre/leiing i Vest-Telemark Næringsbygg/Vest-Telemark Næringsutvikling…

Møte I Næringskolegiet I Vest-Telemark

Møte i næringskolegiet i Vest-Telemark

Næringssjefane i Vest-Telemark har faste møte for å samordne aktivitet og jobbe med konkrete felles arbeidsområde. Dette er ein del av den fastsette organiseringa av Vest-Telemarksamarbeidet, og Vest-Telemarkrådet er sekretariat for gruppa. Næringslivet er også representert med Vest-Telemark Næringsforum, og…

Statestikk – Fyrste Halvår Frå Etablererkontoret I Vest-Telemark

Statestikk – fyrste halvår frå Etablererkontoret i Vest-Telemark

Halvårsrapporten med statistikk over etablerarar i Vest-Telemark er klar.   Flest frå Kviteseid og Vinje Til no er det størst pågong frå Vinje (18) og Kviteseid (24), og ein har kontaktpunkt med mange ulike problemstillingar, slik det også har vore…

Reiselivsorganiseringa I Telemark – Status 11. August 2017

Reiselivsorganiseringa i Telemark – status 11. august 2017

11. august sendte leiaren i rådmannsutvalet i Telemark Rune Lødøen ut informasjon til kommunane om status i arbeidet med anbod for reiselivstenestene i Telemark. Leggast ut i veke 33 Framdriftsplanen er no at anbodet for reiselivstenester til kommunane i Telemark…

Verknad Av Bustadpolitikk

Verknad av bustadpolitikk

Det er kommet ein ny rapport frå velferdsinstituttet NOVA datert 3. mai 2017 som tar for seg effektar av bustadssatsingar i norske distrikskommunar. Rapporten er å finne på distriktssenteret sine sider, eller du kan laste den ned her: Samfunnsvirkninger-av-boligpolitikk-NOVA-2017 Politikkanbefalinger Rapporten…

Kompetanseutvikling I Skulen

Kompetanseutvikling i skulen

Forum for utdanning i Vest-Telemark har drøfta ny ordning med kompetanseutvikling i skulen. Leiar for denne gruppa er Finn Arne Askje, og han melder at gruppa er samde om å tenkje regionalt samarbeid i saka. Forum for utdanning skal ha…

Over Ein Million Statlege Miljøkroner Til Vest-Telemark

Over ein million statlege miljøkroner til Vest-Telemark

Etter to år med satsinga  "ByR i Vest-Telemark", har det lykkast regionen å få midlar på tiltak vi har jobba med i denne perioden. Vi ser at mellom anna fokus på tre og miljø er område det jobbast godt på.…

Bærekraftig Lokalmat Og Reiseliv I Fjell-Telemark

Bærekraftig lokalmat og reiseliv i fjell-Telemark

Vest-Telemarkrådet er med i Fjellnettverket etter søknad i mai 2017. Som eit ledd i dette samarbeidet er det peika på trong for fokus på temaet "Bærekraftig lokalmat og reiseliv i Fjell-Telemark. Møte 28. juni Mål med eit felles samarbeid i…

Klyngesamarbeid Om Entreprenørskap I Grunnskulen

Klyngesamarbeid om entreprenørskap i grunnskulen

Piloten i Vest-Telemark Fyresdal kommune har gjennomført pilot i Vest-Telemark knytt til klyngesamarbeid med dei tri fjellregionane: Nord-Gudbrandsdalen Hallingdal Fjellregionen Prosjektet var initiert av Østlandsforsking, som også leia prosjektet. I Vest-Telemark har Edvard Nesland leia den lokale piloten, og det…

Fokus På Spesialundervisinga I Vest-Telemark

Fokus på spesialundervisinga i Vest-Telemark

Vest-Telemark har sett fokus på spesialundervisninga gjennom eit planlagt oppfylgjingsstudie, og søker Fylkesmannen om ekstra bevilgning på 200.000 for oppstart allereie hausten 2017. Kommunalsjef for skule og oppvekst i Seljord kommune, Ronde Schade har med seg dei andre kommunane og…

Reiselivsorganiseringa I Telemark

Reiselivsorganiseringa i Telemark

17. juni 2017 Klargjøringen av anbudet har tatt lengre tid enn vi antok. Grenlandkommunenes innkøpsenhet (GKI) hjelper oss med å få det klart. Mvh Lene Kaasi Hysing

Digitaliseringskonferanse 19. September 2017

Digitaliseringskonferanse 19. september 2017

Meld deg på her   Program

Rapporten Frå Samarbeidsmeteorologen

Rapporten frå samarbeidsmeteorologen

Samarbeidsmeteorolog 2017 Denne veka har me i 9. klasse på Kviteseid skule hatt arbeidsveke, og eg, Gunhild Kvålseth har hatt jobben som samarbeidsmeteorolog i Vest-Telemarkrådet. Å vere ein i samarbeidsmeterolog i Vest-Telemarkrådet gjeng ut på å «ta tempen» på kva…

Et Ekte Kinderegg

Et ekte kinderegg

ByR arbeidspakke 6 : Utvikling av offentleg forvaltning og privat samarbeid i nettverk. Vest-Telemarkkommunane har rammeavtale med eit konsortie av leverandørar som gjennomfører arbeid knytt til dette. Prosjektomtale Formålet med delprosjektet er å styrke samarbeidet mellom offentleg og privat sektor i skjeringspunktet…

Møte På Tuftin Fjellgard 23. Mai 2017

Møte på Tuftin Fjellgard 23. mai 2017

23. mai var det Vinje kommune sin tur til å hyse møtet i Vest-Telemarkrådet. Valet av stad fall på Tuftin Fjellgard i Rauland, med vakre omgivelser og imponerande flotte lokaler og høgt nivå på serveringa. Innramminga for ein hektisk møtedag…

Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad
Back To Top