På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

Arbeid med webstrategi i Vest-Telemark

Webforum er eit nettverkssamarbeid i Vest-Telemark. I møta er webansvarleg frå kommunane, der dei deler erfaring og samlar seg kring felles utviklingsoppgåver. Vest-Telemarkrådet er sekretariat i møta. Strategisamling 23.-24. mars 2017    

Dagleg Leiar I Telemark Næringshage AS

Dagleg leiar i Telemark Næringshage AS

Mondag 6. mars fekk vi fylgjande melding frå styreleiar i Telemark Næringshage Til våre samarbeidspartar Til orientering: Dagleg leiar Svein Foldøy har sagt opp stillinga si i Telemark Næringshage AS. Han held fram i jobben ut juni månad. Stillinga som…

Reiselivsorganiseringa I Telemark – Brev Til Rådmennene 6. Februar

Reiselivsorganiseringa i Telemark – brev til rådmennene 6. februar

Informasjon om reiselivsorganiseringa finn du i andre innlegg på vt-radet her: http://www.vt-radet.no/2017/03/01/siste-mote-referansegruppa-reiselivsorganisering/ http://www.vt-radet.no/2017/02/16/reiselivsorganiseringa-avklaring-om-anbodsprosess/ http://www.vt-radet.no/2017/01/25/reiselivsorganiseringa-i-telemark/ Brev til rådmennene 6. februar 2017   Til Rådmennene Som kjent er det utarbeidet en modell for organisering av reiselivet i Telemark, som kommunene har behandlet i…

Møte I Referansegruppa – Interkommunalt Samarbeid I VT

Møte i referansegruppa – interkommunalt samarbeid i VT

Det er kalla inn til møte med representantane for hovudtillitsvalde (HTV) og hovudverneombod (HVO) i prosjektet "Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark". Styringsgruppa i prosjektet fastsette i møtet 16. desember fygjande overordna framdriftsplan i prosjektet: PL kallar inn og førebur første møte…

Etablerarstatistikk T.D.D 2017 Vest-Telemark Kommunane

Etablerarstatistikk T.D.D 2017 Vest-Telemark Kommunane

Her er oppdatert etablerarstatistikk for Vest-Telemark kommunane til dags dato 2017. VT 2017 0103 Etablerarstatistikk  Vi tek gjerne imot ynskjer og tilbakemeldingar både på statistikken og på Etablerarkontoret generelt. Ring gjerne dersom det er enklare.   Mvh Thomas BerstadEtablererkontoret i Vest-Telemarklevert…

Takk For Innspel I Prosessen!

Takk for innspel i prosessen!

Takk for at dere stilte opp på møte om kommunenes arbeid innenfor næringsutvikling og reiseliv i kommunen og i regionen. Vi satt pris på at dere tok dere tid til å komme med innspill til et eventuelt utvidet samarbeid om…

Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad