skip to Main Content
To  Spennande  Ledige  Stillingar  I  Vest-Telemarkrådet
Anne Aasmundtveit
Anne Aasmundtveit, regionrådsleiar i Vest-Telemarkrådet

Vest-Telemarkrådet jobbar for å ta Vest-Telemark inn i framtida. I dag er vi to tilsette, og no er vi på jakt etter to nye medarbeidarar som kan medverke til å utvikle regionen til å bli endå betre for dei som bur og arbeider her, seier regionrådsleiar Anne Aasmundtveit.

Vi søkjer ein utviklingsleiar for samfunn og næring og ein prosjektleiar for velferdsteknologi. Les meir om stillingane ved å følge lenka nedanfor. Vi ønskjer deg velkomen som søkjar!

Back To Top