skip to Main Content
Reiselivsorganiseringa  I  Telemark

Reiselivsorganiseringa i Telemark

17. juni 2017
Klargjøringen av anbudet har tatt lengre tid enn vi antok. Grenlandkommunenes innkøpsenhet (GKI) hjelper oss med å få det klart.
Mvh
Lene Kaasi Hysing
Back To Top