Saman Om Lokale Kontor I Vest-Telemark

Ny statisikk for etablerertenesta i VT

Her er oppdatert statistikk over etablerarar i Vest-Telemark til dags dato i 2017.
 
Som alltid: dersom de har spørsmål eller ynskje om fleire/andre data, så er det berre å ta kontakt.
Likeeins om vi kan bistå på andre vis.
Mvh

Thomas Berstad
Bedriftsrådgiver
Telemark Næringshage AS
Mob. 469 63 631
Email. thomas@telemarknh.no
Meir om etablererttenesta finn du her.