skip to Main Content
Rapport  Frå  Asplan  Viak  –  Versjonen  Før  Arbeidsgruppa  Har  Lest  Den

Rapport frå Asplan Viak – versjonen før arbeidsgruppa har lest den

29. april fekk vi rapporten frå Asplan Viak.

Steinar Onarheim skriv

Her kjem rapporten og notatet som vedlegg. Dette er å sjå på som endeleg rapport, men dersom det skulle vere opplagte feil eller manglar så skal me sjølvsagt retta det.

Håpar det svarar til forventningane. Det har vore eit veldig kjekt prosjekt å jobbe med! Ein del leiting undervegs for å finne kjerneproblemstilling og framgansgmåte, men me føler me til slutt har funne mykje interessant, og forhåpentlegvis matnyttige ting for dåke.

Last ned rapporten under:

Bustadattraktivitet i Vest-Telemark_280317_inkl Notat KombinerteFøremål

Back To Top