Samarbeid over kommunegrensene

Arbeid rundt bord.
Totak, Vinje. Foto: Mona Kasin

Vest-Telemarkrådet er regionalt samarbeidsorgan for kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. Rådet løyser felles spørsmål for dei deltakande kommunane, og står som koordinator for ei rekkje samarbeidstiltak i regionen. Vest-Telemarkrådet har ei viktig rolle innan kontakt og samarbeid med stat, fylkeskommune, regionråd og andre organisasjonar.

Gjennom samarbeid ynskjer me å finne dei beste løysingane på felles utfordringar.

Aktuelle prosjekt

Trebruk I Vest-Telemark

Trebruk i Vest-Telemark

Rådsmøte 18.10.2016 Per Arild Åsheim frå Trebruk014 AS og Hans Jørgen Aase frå Fylkesmannes landbruksavdeling var invitert til å presentere…

Nærpolitireformen – Møte 18. Oktober 2016

Nærpolitireformen – møte 18. oktober 2016

Invitasjon til møte om nærpolitireformen   Vest-Telemarkrådet har med dette gleda av å invitere kommunestyre-representantane i Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord,…

VTB  Om Bustadsattraktivitet

VTB om bustadsattraktivitet

I Laurdagsavisa 15. oktober hadde VTB oppslag om bustadsmarknaden i Vest-Telemark, der også prosjektet vårt ByR i Vest-Telemark vart nemnt.…

Digitale Konsekvenser

Digitale konsekvenser

Digitalisering berører i dag alle tjenesteområder i en kommune, og tjenesteproduksjonen foregår i økende grad digitalt. Hvilke digitale muligheter og…

Vest-Telemark på Facebook

Kommunane i Vest-Telemark