Samarbeid over kommunegrensene

Arbeid rundt bord.
Totak, Vinje. Foto: Mona Kasin

Vest-Telemarkrådet er regionalt samarbeidsorgan for kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. Rådet løyser felles spørsmål for dei deltakande kommunane, og står som koordinator for ei rekkje samarbeidstiltak i regionen. Vest-Telemarkrådet har ei viktig rolle innan kontakt og samarbeid med stat, fylkeskommune, regionråd og andre organisasjonar.

Gjennom samarbeid ynskjer me å finne dei beste løysingane på felles utfordringar.

Aktuelle prosjekt

Møte Om Velferdsteknologi

Møte om velferdsteknologi

16. september var det møte om temaet velferdsteknologi på Straand Hotell. Invitasjon og deltakarliste finn du her. På møtet var det…

Kommunereformen – Fylkesmannens Tilråding

Kommunereformen – Fylkesmannens tilråding

I rådmannsmøte 9. september 2016 orienterte prosjektleiar Per Dehli om Fylkesmannens tilråding i samband med den vidare kommunestrukturen. Han gjorde…

Hopp I Høyet 27. August

Hopp i høyet 27. august

Det vart bestemt i ByR WP. 4 at Vest-Telemark skulle stille med stand under arrangementet Hopp i Høyet - ein…

Etablererkontoret I Telemark – Vegen Vidare

Etablererkontoret i Telemark – vegen vidare

Undertekna har jobba som prosjektleiar i prosjektet "Etablererkontoret i Telemark" sidan oppstarten i 2015. Målet med prosjektet er å finne ei…

Vest-Telemark på Facebook

Kommunane i Vest-Telemark