Samarbeid over kommunegrensene i Vest-Telemark

Vest-Telemarkrådet er regionalt samarbeidsorgan for kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. Rådet løyser felles spørsmål for dei deltakande kommunane, og står som koordinator for ei rekkje samarbeidstiltak i regionen. Vest-Telemarkrådet har ei viktig rolle innan kontakt og samarbeid med stat, fylkeskommune, regionråd og andre organisasjonar.

 Gjennom samarbeid ynskjer me å finne dei beste løysingane på felles utfordringar.

Arbeid rundt bord.
Totak, Vinje. Foto: Mona Kasin

Vest-Telemark på Facebook

Kommunane i Vest-Telemark