skip to Main Content

Samarbeidsorganet i Vest-Telemark

Vest-Telemarkrådet er eit regionalt samarbeidsorgan for kommunane: Fyresdal, Kviteseid,  Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. I regionrådet møter ordførarane og rådmennene i dei 6 kommunane, og handsamar saker av felles interesse for kommunane.

Gjennom samarbeid ynskjer me å finne dei beste løysingane på felles utfordringar.

Arbeid rundt bord.
Totak, Vinje. Foto: Mona Kasin

Vest-Telemark på Facebook

Kommunane i Vest-Telemark

Back To Top