Samarbeid over kommunegrensene

Arbeid rundt bord.
Totak, Vinje. Foto: Mona Kasin

Vest-Telemarkrådet er regionalt samarbeidsorgan for kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. Rådet løyser felles spørsmål for dei deltakande kommunane, og står som koordinator for ei rekkje samarbeidstiltak i regionen. Vest-Telemarkrådet har ei viktig rolle innan kontakt og samarbeid med stat, fylkeskommune, regionråd og andre organisasjonar.

Gjennom samarbeid ynskjer me å finne dei beste løysingane på felles utfordringar.

Aktuelle prosjekt

Etablererkontoret I Telemark – Vegen Vidare

Etablererkontoret i Telemark – vegen vidare

Undertekna har jobba som prosjektleiar i prosjektet "Etablererkontoret i Telemark" sidan oppstarten i 2015. Målet med prosjektet er å finne ei…

Endra Dato For Neste Møte I Vest-Telemarkrådet: Tysdag 18. Oktober 2016

Endra dato for neste møte i Vest-Telemarkrådet: tysdag 18. oktober 2016

Endra dato for neste møte i Vest-Telemarkrådet: tysdag 18. oktober 2016.  Vi gjer med dette merksam på endra dato for…

Fokus På Velferdsteknologi I Vest-Telemark

Fokus på velferdsteknologi i Vest-Telemark

Rådmennene i Vest-Telemark sett fokus på velferdsteknologi, og inviterer Kongsbergregionen og Skien kommune for å lære meir om feltet. Felles…

Møte I Arbeidsgruppe 5 – ByR I Vest-Telemark

Møte i arbeidsgruppe 5 – ByR i Vest-Telemark

Etter ein god sommerferie, kom arbeidsgruppa for arbeidspakke 5 saman i møte 18. august, same dag som det var halde…

Vest-Telemark på Facebook

Kommunane i Vest-Telemark